loading...
مهندسی مکانیک
حسین بازدید : 759 1393/07/15 نظرات (0)

همه خودرو ها درجه ای برای نشان دادن مقدار سوخت باقیمانده در باک دارند(شکل 1) که روی جلو داشبورد نصب می شود. این درجه به صورت الکترومکانیکی یا الکترونیکی کار می کند. بعضی خودروها چراغی هم دارند که در هنگام کمتر شدن سوخت از مقداری معین، روشن می شود. به علاوه بعضی از خودرو ها یک کامپیوتر سوخت دارند که اطلاعات مربوط به میزان مصرف سوخت را محاسبه می کند و نمایش می دهد.

شاخص های تراز سوخت

شکل 1

درجه های الکترومکانیکی(شکل 1 الف) از نوع قیاسی(آنالوگ) اند. این درجه ها عقربه ای دارند که مقدار بنزین باقی مانده در باک را نشان می دهد. درجه های الکترونیکی غالبا مقدار سوخت باقیمانده را به صورن نمودار های میله ای نشان می دهند(شکل 1ب). بعضی خودرو ها درجه بنزین رقمی (دیجیتال) دارند. عدد نمایش داده شده مقدار سوخت باقیمانده در باک را برحسب لیتر یا گالن نشان می دهد.

درجه بنزین

درجه بنزین بر دو نوع است: مغناطیسی (شکل2) و ترموستاتی یا گرمایی(شکل3). در هر یک از این انواع یک واحد فرستنده در باک و یک واحد نمایش دهنده روی جلو داشبورد دارند. واحد فرستنده درون باک ممکن است مجزا یا بخشا از پمپ بنزین برقی تو باکی باشد. وقتی سطح بنزین در باک تغییر می کند، شناور در آن بالا یا پایین می رود. در نتیجه مقاومت واحد فرستنده تغییر می کند و جریان عبوری از واحد روی داشبورد را تغییر می دهد. بر اثر تغییر جریان عقربه حرکت می کند و میزان سوخت باقیمانده در باک رانشان می دهد.

نمودار سیمکشی درجه مغناطیسی بنزین

شکل 2

1-درجه بنزین مغناطیسی

در شکل 2 مدار سیمکشی یک درجه بنزین مغناطیسی نشان داده شده است. واحد درون باک یک مقاومت متغیر دارد. با بالا و پایین رفتن شناور، مقاومت این مقاومت متغیر تغییر می کند و اتصال لغزشی را حرکت می دهد. واحد روی جلو داشبورد دو پیچک دارد. وقتی سوئیچ باز است، جریانی که از باتری می آید از پیچک ها می گذرد. درنتیجه عبور این جریان میدانی مغناطیسی ایجاد می شود که بر آرمیچر اثر می گذارد. عقربه درجه بنزین به آرمیچر متصل است. وقتی سطح سوخت در باک بالاست، مقدار مقاومت واحد فرستنده زیاد است. میدان مغناطیسی ناشی از «پیچک پر» آرمیچر و عقربه را به سمت راست می گشاند. وقتی باک خالی می شود، مقاومت واحد درون باک کاهش می یابد. در این هنگام بیشتر جریان از «پیچک خالی» می گذرد. در نتیجه عبور این جریان خاصیت مغناطیسی «پیچک پر» کاهش می یابد و آرمیچر و عقربه به سمت چپ حرکت می کنند. در این حالت عقربه کم بودن مقدار سوخت باقیمانده در باک را نشان می دهد.

2-  درجه بنزین ترموستاتی

در شکل 3 یک درجه بنزین ترموستاتی یا گرمایی نشان داده شده است. وقتی مقدار سوخت باقیمانده کم است، مقاومت واحد درون باک زیاد است. در این هنگام جریان اندکی از واحد روی داشبورد می گذرد. وقتی باک پر می شود، شناور بالا می رود. درنتیجه مقاومت واحد درون باک کاهش می یابد و جریان بیشتری از واحد بیشتری از واحد روی داشبورد می گذرد. جریان از پیچک گرمکن پیچیده شده روی تیغه ترموستاتی می گذرد. گرما سبب خم شدن تیغه می شود. وقتی تیغه به سمت راست می رود، عقربه ب سمت حرف F می رود که نشانه پر بودن باک است.

نمودار سیمکشی درجه بنزین ترموستاتی یا گرمایی

شکل 3

واحد های فرستنده درون باک برای دو نوع درجه مغناطیسی و ترموستاتی شبیه یکدیگرند. اما در درجه مغناطیسی از واحد فرستنده ای استفاده می شود که وقتی شناور بالا می رود مقاومت آن افزایش می یابد و هنگامی که شناور پایین می آید مقاومت آن کم می شود و در درجه ترموستاتی از واحد فرستنده ای استفاده می شود که وقتی شناور بالا می رود مقاومت آن کاهش می یابد و وقتی شناور پایین می رود مقاومت آن بیشتر می شود.

تنظیم کننده ولتاژ اسباب های اندازه گیری

در شکل 3 مراقب یا تنظیم کننده ولتاژ اسباب های اندازه گیری نشان داده شده است؛ این وسیله همرار درجه بنزین گرمایی به کار می رود. کار تنظیم کننده ولتاژ، حفظ ولتاژ دو سر درجه بنزین در حدود 5 ولت است، در نتیجه با تغییر ولتاژ در حین رانندگی، دقت درجه بنزین کاهش نمی یابد.

جریانی که به درجه بنزین می رسد از یک رشته پلاتین( اتصال نقطه ای) و یک بی متال واقع در تنطیم کننده ولتاژ اسباب های اندازه گیری می گذرد(شکل 3). این جریان از درون پیچک گرمکن حول بی متال هم عبور می کند. بی متال در هنگام گرم شدن خم می شود. در نتیجه پلاتین باز می شود و چون دیگر جریان از پیچک عبور نمی کند بی متال سرد و اتصال دوباره برقرار می شود. وقتی ولتاژ بالا باشد، پلاتین ها چنان به سرعت باز و بسته می شوند که به لرزش می افتند. وقتی ولتاژ کم باشد پلاتین ها با آهنگ پایین تری ارتعاش می کنند.

پلاتین های مرتعش تنظیم کننده ولتاژ ممکن است سبب ایجاد پارازیت در رادیو شوند. این پلاتین ها ممکن است بر کامپیوتر و سایر وسایل الکترونیکی هم تاثیر بگذارند. ئرجه های بنزین مغناطیسی چنین مشکلی را ایجاد نمی کنند. زیرا به تنطیم کننده ولتاژ نیاز ندارند.

شاخص کمی سوخت

در جلو داشبورد بسیاری از خودروها یک شاخص کمی سوخت تعبیه می شود تا راننده غفلتا با تمام شدن بنزین روبه رو نشود. وقتی میزان سوخت باقیمانده در باک از حد معینی کمتر شد چراغ یا نماد پمپ بنزین(شکل 4) روشن می شود یا چشمک می زند. بعضی از خودروها یک سیستم هشدار صوتی دارند وقتی سوخت کم می شود با کلام به راننده هشدار می دهد.

درجه بنزین الکترونیکی

در بسیاری از خودروها کامپیوتر موتور سیستم سوخت رسانی و سایر شرایط کار موتور را می پاید.در نتیجه اسباب های اندازه گیری روی جلوداشبورد (شکل 4)  می توانند مقدار سوخت باقیمانده را نشان دهند. این نوع درجه می تواند اطلاعات دیگری درباره آهنگ مصرف سوخت و میزان صرفه جویی در مصرف سوخت را نیز نشان دهد. اطلاعاتی که این نوع درجه نشان می دهد شامل است بر مسافت طی شده، سوخت باقی مانده، آهنگ لحظه ای و میانگین مصرف سوخت و مسافتی که خودرو می تواند پیش از تمام شدن سوخت بپیماید. بعضی خودروها کامپیوتر مجزایی برای سوخت دارند که اطلاعات مشابهی را ارائه می کند. درجه بنزین الکترونیکی می تواند راننده را از خراب بودن سیستم تعیین مقدار سوخت باقیمانده مطلع کند.

جلوداشبور الکترونیکی حاوی درجه بنزین

شکل 4

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
درباره ما
در این وب سایت سعی شده است مطالبی آورده شود که بتواند برای کاربران و دانشجویان رشته مکانیک مفید باشد
اطلاعات کاربری